suatu ketika murid bertanya

Murid : ” Pak boleh saya bertanya banyak?”

Guru    : “boleh-boleh”  silakan bertanya.

Murid  : “boleh di ajari juga?”

Guru    :  ” boleh-boleh”

Murid  :  ” gimana tanyanya pak” banyak kan suaranya  hanya nnngaaaaak ?

Guru    ;  “nah loooo…………..kena  deh ..sama anaknya  orang”